Vrolijk pasen!

Pasen Florina

Pasen in de winkel!

Tijd van nieuw leven!

Pasen is een feest in de lente. Het is een feest dat in het christendom wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Vandaar ook met Pasen het nieuwe leven.

Voorjaar:

De voorjaar doet zijn intrede en er ontluiken nieuwe knopjes aan de bomen, de narcissen komen weer uit de grond. Mensen komen na de winterdip komen we weer lekker naar buiten toe.
Tijd voor gezelligheid in en rondom het huis!